Projekt rozbudowy, nadbudowy
z przebudową budynku
mieszkalno - usługowego

MIEJSCE: ul. 1 Maja 11, Łódź
REALIZACJA: w trakcie
AUTOR: arch. Piotr Jaszczak

Projekt rewitalizacji budynku usługowego

MIEJSCE: ul. 11 Listopada i ul. Warszawska w Łasku
REALIZACJA: 2020
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

MIEJSCE: ul. Jaracza 4, Łódź
REALIZACJA: 2020
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

MIEJSCE: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, Łódź
REALIZACJA: 2018 – 2019
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

MIEJSCE: ul. Więckowskiego 46, Łódź
REALIZACJA: w realizacji
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak

Projekt renowacji elewacji kamienicy

MIEJSCE: ul. Wschodnia 61, Łódź
REALIZACJA: 2020 – 2021
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak 

Projekt zamienny przebudowy Zamku Książąt pomorskich

MIEJSCE: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
REALIZACJA: 2014-2015
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak
LINK: Zamek Książąt Pomorskich

 

Projekt przebudowy Zespołu Pałacowego Herbsta

MIEJSCE: ul. Przędzalniana, Łódź
REALIZACJA: 2013
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Agata Boszczyk, arch. Piotr Jaszczak (współpraca z arch. Hanną Jung-Migdalską i “Restauro”) 
LINK: Pałac Herbsta

Projekt remontu elewacji Zespołu Klasztornego: Klasztor szarytek

MIEJSCE: ul. Tamka, Warszawa
REALIZACJA: 2011
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak, arch. Agata Boszczyk (współpraca z arch. Hanną Jung-Migdalską)
LINK: Klasztor szarytek  

Projekt remontu elewacji frontowych kamienicy narożnej
(d. Leona Wolskiego) z 1911-1912r.

MIEJSCE: ul. Bagateli 11/ ul. Flory 9, Warszawa
REALIZACJA: 2010
AUTORZY: arch. Piotr Jaszczak, stud. Agata Boszczyk (współpraca z arch. Hanną Jung-Migdalską)

Projekt remontu elewacji Kościoła św. Krzyża wraz z przebudową Domu Zgromadzenia

MIEJSCE: ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa
REALIZACJA: 2010
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak, arch. Agata Boszczyk, (współpraca z arch. Hanną Jung-Migdalską)
LINK: Kościół św. Krzyża

Projekt przebudowy budynku nr 5: Manufaktura Łódzka

MIEJSCE: Łódź, ul. Ogrodowa 17
REALIZACJA: 2006
AUTORZY: arch. Aleksandra Szadkowska, arch. Piotr Jaszczak
LINK: Manufaktura Łódź

Pozostałe projekty:

– Pałac Radziwiłłów,
Pracownia wykonała inwentaryzację tego zabytkowego obiektu mającą na celu przygotowanie projektu remontu instalacji. Realizacja: 2015
– Willa Konstancin – Jeziorna,
Przebudowa zabytkowej willi obejmująca wymianę stropów, wymianę konstrukcji dachu wraz ze zmianą kąta nachylenia dachu, zmiany w podziale przestrzeni wewnątrz budynku oraz prace remontowe i konserwatorskie dot. wystroju zewnętrznego i wewnętrznego z wymianą i częściową konserwacją stolarki i elementów metalowych. 
– Projekt przebudowy dwóch zabytkowych szklarni: Wola Park, Warszawa, Realizacja 2015
– Projekt bram wejściowych na Aleję Chińską na terenie Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa, ul. Agrykoli 1, Realizacja 2014
– Projekt adaptacji bunkra z okresu II wojny światowej na Salę Pamięci, Warszawa, ul. Leszczyńska, Realizacja 2010
– Herbaciarnia łazienki królewskie, LINK: Herbaciarnia Łazienki Królewskie 
Inwentaryzacja budynku wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego Łazienki Królewskie założonego w XVIIw. Realizacja: 2010
– Elektrownia Powiśle,
Inwentaryzacja budowlano-konserwatorska dla inwestycji związanej z adaptacją zabytkowego zespołu budynków kompleksu EC Powiśle. Realizacja: 2009