Projekt przebudowy i rozbudowy zakładu produkcyjnego i zaplecza socjalnego w sulechowie